Грижа за клиента

Ще бъдем полезни на всеки потребител, дори и да не ползва нашите продукти и услуги. Бихме искали да утвърдим стандарти, които да предпазят потребителите от подвеждаща информация и непрофесионални практики. Стнадартите за качество ще се повишават, само и единствено, ако доставчици и потребители играят от един отбор.

“Вашите идеи имат нужда от нашия опит”

Какво срещаме често

 • Потребители, които не са получили това, което избраната от тях фирма е презентирала в офертата си.
 • Монтажни групи предлагащи ниски цени, в които е невъзможно да бъдат включени всички необходими материали, дори за найикономичната конфигурация на фасадна сайдинг облицовка.
 • Подвеждаща и невярна информация, свързана със сайдинг прогукти и услуги.
 • Потребители, които са търсили подробна информация в интернет и са напълно объркани, от това което са прочели.
 • На пазара могат да се открият качествени и некачествени продукти и услуги, на една и съща цена.

Какво търсят клиентите

 • Професионална оценка и консултация относно тяхната поръчка.
 • Педварителна оферта включваща всичко, без допълнителни разходи впоследствие.
 • Компетентни монтажници!!! Дори и най-качествените материали могат да бъдат унищожени от некачествен монтаж.
 • Продукти с доказан произход и гаранции.
 • Всичко договорено предварително да бъде спазено при изпълнението.
 • Клиентите искат да направят сделка с някой, който познава добре професията си.

Поръчай Сайдинг качествена система и за своя дом

Контакти